Jak leczy się alergię?

W medycynie można leczyć objawowo i przyczynowo. W leczeniu przyczynowym ważna jest izolacja chorego od czynników uczulających. Jest to metoda najskuteczniejsza, która wcześnie zastosowana, może prowadzić nawet do ustąpienia objawów choroby. Możliwa zwykle do zastosowania w początkowym okresie choroby i przy alergii na pojedyńcze czynniki środowiska, które można łatwo usunąć np. izolacja od pierza, zwierzęcia, pokarmu, leku, uczulającego czynnika zawodowego etc.

W miarę trwania choroby liczba czynników uczulających  i krzyżowo reagujących z nimi wzrasta, czyniąc tego rodzaju leczenie niemożliwym do zastosowania.

Leczenie objawowe jest zazwyczaj farmakologicznym, a to może być krótkoterminowe lub przewlekłe.  Stosuje się w nim następujące leki:

  • Przeciwhistaminowe
  • Pobudzające receptory beta₂ i alfa- adrenergiczne
  • Blokery receptorów muskarynowych
  • Metyloksantyny
  • Glikokortykosteroidy
  • Wykrztuśne
  • Blokery receptorów leukotrienowych
  • Kromony

Istnieje jeszcze leczenie prewnecyjne i należy do szczególnego rodzaju leczenia chorób alergicznych, zwłaszcza tych o przebiegu sezonowym. Polega ono na podawaniu leków przeciwhistaminowych lub przeciwanafilaktycznych w ciągu 2-3 tygodni przed przewidywanym  wystąpieniem objawów choroby w celu zmniejszenia wydzielania mediatorów przez komórki zapalenia alergicznego w okresie ekspozycji chorego na czynnik uczulający.

Wiele słyszy się o immunoterapii swoistej zwanej popularnie odczulaniem. Jest stosowana w leczeniu IgE- zależnych chorobach od roku 1911. Polega na wytwarzaniu u chorego tolerancji na czynnik uczulający przez podawanie go choremu, najczęściej podskórnie, we wzrastających dawkach od tolerowanych do spotykanych w środowisku chorego.

W immunoterapii nieswoistej stosowanej od dawna w leczeniu takich chorób jak astma oskrzelowa, alergiczne choroby skóry czy nosa i zatok stosuje się najczęściej oczyszczone lizaty bakteryjne, szczepionki bakteryjne, a także leki o działaniu immunostymulującym. Jest to rdzaj leczenia immunokorekcyjnego. Przydatna szczególnie wtedy, gdy chorobie alergicznej towarzyszą zaburzenia odporności.